Facebookหน้าแรก|ผู้บังคับบัญชา|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา|บทความทั่วไป|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ที่ตั้งหน่วยงานview 575344 View view 3.226.243.36 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : งานธุรการกำลังพล  บันทักเมื่อ 20/12/2019 13:09 น.

 


 

ชื่อ - ยศ:   พ.ต.ต.มานพ   สร้อยศรี         ตำแหน่ง :   สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-11953-6793

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.หญิง ยุพิน แสนทวีสุข   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-1972-3280

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.ท.หญิง จำเนียร หล้ามเหศักดิ์   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-1888-7736

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.หญิง ณัชชา รักกลัด   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-9959-0619

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ เพ็งแจ้ง   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-0683-8302

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.ท.พนมวัน จันทร์จ้า   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-6200-7728

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.ท.รังสรรค์ จันโททัย   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-9857-3294

 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.ท.ประหลาด อยู่สนิท   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-7850-7116
  
 


ชื่อ - ยศ:   ด.ต.บุญสร้าง กลิ่นนิ่มนวล   ตำแหน่ง :   ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   09-2945-9596
 
 


ชื่อ - ยศ:   ส.ต.ต.ณัฎฐพงศ์ สมานวงษ์   ตำแหน่ง :   ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   06-5426-5479

 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ผู้บังคับบัญชา
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

- บทความทั่วไป
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
860 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  เบอร์โทรติดต่อ  056-882615,Fax 056-882626
ติดต่อผู้ดูแล nakhonsawan2005@gmail.com
Facebook    rss feed