Facebookหน้าแรก|ผู้บังคับบัญชา|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา|บทความทั่วไป|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ที่ตั้งหน่วยงานview 575371 View view 3.226.243.36 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : งานงบประมาณและการเงิน  บันทักเมื่อ 20/12/2019 13:13 น.

 


 

ชื่อ - ยศ:   พ.ต.ต.วรวิทย์   วราพันธุ์     ตำแหน่ง :   สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร  08-6998-9983
 
 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.หญิง ราตรี เรืองผล   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-1740-2713
 
 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.ลือศักดิ์ ทองอร่าม   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-8272-8897
  
 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.หญิง ชมภณภัฑ รุ่งรัตน์    ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-1972-5646
  
 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.สายันต์  สิงห์เถื่อน   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-2583-7599
  
 


ชื่อ - ยศ:   ร.ต.อ.หญิง หยาดทิพย์ สุวรรณคาม   ตำแหน่ง :   รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   08-6216-8812
  
 ชื่อ - ยศ:   ด.ต.ชัยวัฒน์ พงษ์ไพบูลย์   ตำแหน่ง :   ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์
ติดต่อเบอร์โทร   083-330-8783
 

 

 

 

 

ชื่อ - ยศ:  ส.ต.ต.ทยากร อ่อนสอาด   ตำแหน่ง :   ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นครสวรรค์

เบอร์โทร   08-9960-3125

 

 


ชื่อ - ยศ:  ส.ต.ต.หญิง หทัยรัตน์    ชูแสง  ตำแหน่ง :   ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
เบอร์โทร  08-4619-3745

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ผู้บังคับบัญชา
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

- บทความทั่วไป
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
860 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  เบอร์โทรติดต่อ  056-882615,Fax 056-882626
ติดต่อผู้ดูแล nakhonsawan2005@gmail.com
Facebook    rss feed