เรียน 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/02/2018 เวลา  : 15:03 น. โดย  :
โหลด1 : 02021815038S4GC1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save