เรียน 
  เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.ท่าตะโก จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/09/2017 เวลา  : 15:50 น. โดย  :
โหลด1 : 0509171550YAUKF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save