เรียน 
  เรื่อง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.โกรกพระ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/09/2017 เวลา  : 10:38 น. โดย  :
โหลด1 : 0109171038SZWJF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save