เรียน 
  เรื่อง เปลี่ยนวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 218 ต

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 31/05/2017 เวลา  : 11:54 น. โดย  :
โหลด1 : 3105171152IH7351.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save