เรียน 
  เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุด ของ สภ.บางม่วง 12 ก.ย.62

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุด ของ สภ.บางม่วง ลง 12 ก.ย. 62


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/09/2019 เวลา  : 14:27 น. โดย  :
โหลด1 : 1809191427Q8KGR1.JPG
โหลด2 : 1809191427Q8KGR2.JPG

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save