เรียน 
  เรื่อง ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 22 การประดับเครื่องหมาย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 22 การประดับเครื่องหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องแบบและมิใช่ส่วนประกอบเครื่องแบบ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/09/2019 เวลา  : 15:15 น. โดย  :
โหลด1 : 11091915053HOBZ1.JPG
โหลด2 : 11091915053HOBZ2.JPG

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save