เรียน 
  เรื่อง ราคากลางอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรโกรกพระ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1bpz2zZP1ZL0FFxpYUuCdpfnCnBAar-Sa


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/10/2018 เวลา  : 12:51 น. โดย  : จ.ส.ต.สุวัฒนันท์ ธูปจันทร์
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save