เรียน 
  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/08/2018 เวลา  : 10:12 น. โดย  : ด.ต.ฉัตรไชย บรรดาศักดิ์
โหลด1 : 1508181012CNV2M1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save