เรียน 
  เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/08/2018 เวลา  : 13:27 น. โดย  : จ.ส.ต.สุวัฒนันท์ ธูปจันทร์
โหลด1 : 1008181327IHX4W1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save