เรียน 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ ภ.จว.นครสวรรค์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/03/2018 เวลา  : 11:10 น. โดย  :
โหลด1 : 1503181110J4SU61.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save