เรียน 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.หนองบัว

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2018 เวลา  : 19:32 น. โดย  :
โหลด1 : 0603181932MDBA21.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save