เรียน 
  เรื่อง  ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.แม่วงก์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/02/2018 เวลา  : 09:21 น. โดย  :
โหลด1 : 22021809217KEC31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save