เรียน 
  เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรม Home Guard

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/01/2016 เวลา  : 14:51 น. โดย  :
โหลด1 : 0701161451UI7LJ1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save