เรียน 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/02/2018 เวลา  : 10:16 น. โดย  :
โหลด1 : 1202181016T8U2S1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save