Facebookหน้าแรก|ผู้บังคับบัญชา|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา|บทความทั่วไป|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ที่ตั้งหน่วยงานview 556714 View view 3.233.215.231 rss feed
 
 
  หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ธ.ค.

 28/01/2020  09:14 น. ( 36)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ย.

 26/12/2019  12:02 น. ( 54)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ต.ค.

 27/11/2019  08:55 น. ( 98)

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฏหมาย ต.ค.

 14/11/2019  16:11 น. ( 72)

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ก.ย.62

 24/10/2019  16:43 น. ( 101)

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ก.ย.62

 22/10/2019  12:51 น. ( 105)

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 29 ส.ค.2562

 26/09/2019  09:23 น. ( 104)

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ส.ค.62

 24/09/2019  16:50 น. ( 88)

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุด ของ สภ.บางม่วง 12 ก.ย.62

 18/09/2019  14:27 น. ( 103)

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 22 การประดับเครื่องหมาย

 11/09/2019  15:15 น. ( 87)

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ก.ค.62

 28/08/2019  11:04 น. ( 83)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ก.ค.62

 28/08/2019  11:04 น. ( 64)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ มิ.ย.62

 30/07/2019  15:50 น. ( 67)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ค. 62

 27/06/2019  09:45 น. ( 91)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ เม.ย.62

 29/05/2019  13:00 น. ( 89)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ มี.ค.62

 30/04/2019  19:30 น. ( 95)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 14/2562

 26/02/2019  09:35 น. ( 131)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/2561

 29/01/2019  10:07 น. ( 128)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาด

 28/11/2018  14:37 น. ( 268)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 28/11/2018  14:34 น. ( 171)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี ภ.จว.นครสวรรค์ และ อาคารที่ทำการของ สภ.โกรกพระ

 14/11/2018  14:52 น. ( 177)

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

 28/11/2018  14:35 น. ( 167)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยุทธวิธี ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

 18/10/2018  12:32 น. ( 126)

ราคากลางอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรโกรกพระ

 09/10/2018  12:51 น. ( 126)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรโกรกพระ

 18/10/2018  09:04 น. ( 107)

รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561

 29/08/2018  13:52 น. ( 119)

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

 15/08/2018  10:12 น. ( 115)

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์

 10/08/2018  13:28 น. ( 186)

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 10/08/2018  13:27 น. ( 120)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2561

 24/07/2018  09:48 น. ( 118)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2561

 24/07/2018  09:48 น. ( 92)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2561

 26/06/2018  19:03 น. ( 130)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561

 28/05/2018  14:58 น. ( 113)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ท่าตะโก

 25/05/2018  10:45 น. ( 194)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2561

 27/04/2018  12:28 น. ( 120)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

 30/03/2018  10:28 น. ( 127)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ ภ.จว.นครสวรรค์

 15/03/2018  11:10 น. ( 255)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.หนองปลิง

 08/03/2018  14:32 น. ( 212)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.หนองบัว

 06/03/2018  19:32 น. ( 237)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ชุมแสง

 27/02/2018  17:49 น. ( 174)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561

 26/02/2018  14:39 น. ( 176)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.แม่วงก์

 22/02/2018  09:21 น. ( 174)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ลาดยาว

 19/02/2018  20:40 น. ( 173)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ไพศาลี

 19/02/2018  20:39 น. ( 174)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.บางม่วง

 19/02/2018  20:37 น. ( 167)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ท่าตะโก

 19/02/2018  20:36 น. ( 169)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.พยุหะคีรี

 15/02/2018  22:49 น. ( 143)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ชุมตาบง

 15/02/2018  22:46 น. ( 149)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน

 12/02/2018  10:16 น. ( 188)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า(แก้ไข)

 08/02/2018  13:50 น. ( 166)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 02/02/2018  15:03 น. ( 125)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 02/02/2018  15:01 น. ( 128)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2560

 24/01/2018  15:22 น. ( 115)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 05/01/2018  15:29 น. ( 131)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2560

 24/11/2017  15:51 น. ( 204)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูงของ สภ.ตากฟ้า

 20/11/2017  15:16 น. ( 803)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 15/11/2017  16:20 น. ( 253)

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์

 18/10/2017  15:39 น. ( 210)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

 27/09/2017  15:00 น. ( 141)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.ลาดยาว จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-

 08/09/2017  14:37 น. ( 154)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.พยุหะคีรี จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

 08/09/2017  14:36 น. ( 161)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.บรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส

 08/09/2017  14:35 น. ( 141)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.โกรกพระ จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e

 08/09/2017  14:34 น. ( 146)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.ท่าตะโก จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e

 05/09/2017  15:50 น. ( 153)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.ลาดยาว

 01/09/2017  10:42 น. ( 142)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.พยุหะคีรี

 01/09/2017  10:41 น. ( 171)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.บรรพตพิสัย

 01/09/2017  10:39 น. ( 149)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.โกรกพระ

 01/09/2017  10:38 น. ( 132)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัวสูง 5 ชั้น สภ.ท่าตะโก จำนวน 1 หลัง

 31/08/2017  00:05 น. ( 152)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2560

 18/08/2017  10:38 น. ( 138)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.พยุหะคีรี

 17/08/2017  21:19 น. ( 217)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บรรพตพิสัย

 17/08/2017  21:18 น. ( 167)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ท่าตะโก

 17/08/2017  21:17 น. ( 137)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.โกรกพระ

 17/08/2017  21:15 น. ( 169)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ลาดยาว

 17/08/2017  21:14 น. ( 148)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของ สภ.ตากฟ้า

 22/06/2017  09:55 น. ( 155)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2560

 21/06/2017  11:49 น. ( 167)

เปลี่ยนวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 218 ต

 31/05/2017  11:54 น. ( 188)

ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง 24/5/2560

 24/05/2017  10:51 น. ( 202)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2560

 19/05/2017  16:22 น. ( 200)

งบทดลองภ.จว.นครสวรรค์ เดือน เม.ย.2560

 16/05/2017  16:12 น. ( 163)

TOR กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv

 11/05/2017  16:44 น. ( 183)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์

 24/04/2017  15:18 น. ( 200)

รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2558

 28/01/2016  10:37 น. ( 330)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Home Guard

 07/01/2016  14:51 น. ( 407)

รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2558

 27/12/2015  23:52 น. ( 437)

รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ ๑๐

 27/12/2015  23:51 น. ( 417)

ประกาศขายทอดตลาด อาคารบ้านพักเรือนแถว สภ.ไพศาลี

 27/10/2015  16:23 น. ( 522)

ประกาศขายทอดตลาด สิ่งของหลวงที่ชำรุุด 12/11/57 (รถยนต์)

 27/10/2015  16:23 น. ( 531)

TOR เรือนแถวบางม่วง 12/11/57

 27/10/2015  16:22 น. ( 285)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ผู้บังคับบัญชา
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

- บทความทั่วไป
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
860 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  เบอร์โทรติดต่อ  056-882615,Fax 056-882626
ติดต่อผู้ดูแล nakhonsawan2005@gmail.com
Facebook    rss feed