Facebookหน้าแรก|ผู้บังคับบัญชา|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา|บทความทั่วไป|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ที่ตั้งหน่วยงานview 191191 View view 54.196.73.22 rss feed
 
 
  หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

 15/08/2018  10:12 น. ( 7)

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์

 10/08/2018  13:28 น. ( 29)

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 10/08/2018  13:27 น. ( 6)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2561

 24/07/2018  09:48 น. ( 23)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2561

 24/07/2018  09:48 น. ( 11)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2561

 26/06/2018  19:03 น. ( 35)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561

 28/05/2018  14:58 น. ( 36)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ท่าตะโก

 25/05/2018  10:45 น. ( 103)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2561

 27/04/2018  12:28 น. ( 42)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

 30/03/2018  10:28 น. ( 43)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ ภ.จว.นครสวรรค์

 15/03/2018  11:10 น. ( 138)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.หนองปลิง

 08/03/2018  14:32 น. ( 117)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.หนองบัว

 06/03/2018  19:32 น. ( 90)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ชุมแสง

 27/02/2018  17:49 น. ( 101)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561

 26/02/2018  14:39 น. ( 93)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.แม่วงก์

 22/02/2018  09:21 น. ( 102)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ลาดยาว

 19/02/2018  20:40 น. ( 105)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ไพศาลี

 19/02/2018  20:39 น. ( 108)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.บางม่วง

 19/02/2018  20:37 น. ( 93)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ท่าตะโก

 19/02/2018  20:36 น. ( 96)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.พยุหะคีรี

 15/02/2018  22:49 น. ( 76)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ สภ.ชุมตาบง

 15/02/2018  22:46 น. ( 73)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน

 12/02/2018  10:16 น. ( 115)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า(แก้ไข)

 08/02/2018  13:50 น. ( 61)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 02/02/2018  15:03 น. ( 59)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 02/02/2018  15:01 น. ( 52)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2560

 24/01/2018  15:22 น. ( 54)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 05/01/2018  15:29 น. ( 59)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2560

 24/11/2017  15:51 น. ( 106)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูงของ สภ.ตากฟ้า

 20/11/2017  15:16 น. ( 96)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ตากฟ้า

 15/11/2017  16:20 น. ( 102)

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์

 18/10/2017  15:39 น. ( 124)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

 27/09/2017  15:00 น. ( 90)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.ลาดยาว จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-

 08/09/2017  14:37 น. ( 92)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.พยุหะคีรี จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

 08/09/2017  14:36 น. ( 99)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.บรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส

 08/09/2017  14:35 น. ( 77)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.โกรกพระ จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e

 08/09/2017  14:34 น. ( 80)

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ของ สภ.ท่าตะโก จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e

 05/09/2017  15:50 น. ( 89)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.ลาดยาว

 01/09/2017  10:42 น. ( 76)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.พยุหะคีรี

 01/09/2017  10:41 น. ( 89)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.บรรพตพิสัย

 01/09/2017  10:39 น. ( 79)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.โกรกพระ

 01/09/2017  10:38 น. ( 74)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัวสูง 5 ชั้น สภ.ท่าตะโก จำนวน 1 หลัง

 31/08/2017  00:05 น. ( 77)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2560

 18/08/2017  10:38 น. ( 81)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.พยุหะคีรี

 17/08/2017  21:19 น. ( 126)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บรรพตพิสัย

 17/08/2017  21:18 น. ( 109)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ท่าตะโก

 17/08/2017  21:17 น. ( 83)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.โกรกพระ

 17/08/2017  21:15 น. ( 98)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ลาดยาว

 17/08/2017  21:14 น. ( 81)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของ สภ.ตากฟ้า

 22/06/2017  09:55 น. ( 94)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2560

 21/06/2017  11:49 น. ( 85)

เปลี่ยนวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 218 ต

 31/05/2017  11:54 น. ( 121)

ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง 24/5/2560

 24/05/2017  10:51 น. ( 141)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2560

 19/05/2017  16:22 น. ( 108)

งบทดลองภ.จว.นครสวรรค์ เดือน เม.ย.2560

 16/05/2017  16:12 น. ( 92)

TOR กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv

 11/05/2017  16:44 น. ( 123)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครสวรรค์

 24/04/2017  15:18 น. ( 130)

รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2558

 28/01/2016  10:37 น. ( 273)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Home Guard

 07/01/2016  14:51 น. ( 345)

รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2558

 27/12/2015  23:52 น. ( 348)

รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ ๑๐

 27/12/2015  23:51 น. ( 349)

ประกาศขายทอดตลาด อาคารบ้านพักเรือนแถว สภ.ไพศาลี

 27/10/2015  16:23 น. ( 442)

ประกาศขายทอดตลาด สิ่งของหลวงที่ชำรุุด 12/11/57 (รถยนต์)

 27/10/2015  16:23 น. ( 446)

TOR เรือนแถวบางม่วง 12/11/57

 27/10/2015  16:22 น. ( 181)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ผู้บังคับบัญชา
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

- บทความทั่วไป
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
860 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  เบอร์โทรติดต่อ  056-882615,Fax 056-882626
ติดต่อผู้ดูแล nakhonsawan2005@gmail.com
Facebook    rss feed